Befraktning

Befraktning

Full kontroll över varje befraktningsuppdrag

Vi utför befraktningsuppdrag över hela världen - Östersjön, Nordsjön, Medelhavet, Atlanten eller Stilla Havet är alla "våra" farvatten. För att erbjuda säkra och trygga transporter håller vi konstant en flotta väl anpassad för våra kunders transportbehov. En övervägande del av våra sjötransporter går med eget tonnage, som bland annat utgörs av fartyg anpassade för transport av skogsprodukter och bulkvaror.

Via vårt moderbolag Ahlmark Lines A.-B. kan vi också erbjuda linjetrafik från Norrlandskusten, Vänern och från södra Sverige till Storbritannien. www.ahlmarklines.se