Miljöpolicy

Ahlmark Lines och Jönsson Novabolagen bedriver tillsammans en verksamhet med en strävan att utföra och förmedla transporter med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Företagen strävar hela tiden efter att ligga långt framme vad gäller marknadens och myndigheters krav på effektiva, säkra och miljövänliga transporter. I denna strävan följer vi gällande lagar och bindande krav. Arbetet med att söka lösningar som minskar miljöpåverkan pågår ständigt.

Vi ska med hög kompetens operera våra fartyg och planera våra transporter så att de utnyttjas på ett effektivt sätt och därmed även miljömässigt optimalt.

Vi ska i vårt dagliga arbete hushålla med de resurser i form av både material och energi som krävs för att driva verksamhet i företagen.

Detta uppnår vi genom att informera om och engagera samtliga anställda i företagets miljöarbete.

quality standard approvedKvalitetssäkrade enligt Fonasba (Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents) Quality Standard 

Fonasba Quality Standard (FQS) syftar till att underlätta för redare och operatörer i valet av agent. Standarden garanterar en viss nivå av kunskap och erfarenhet hos ombudet samt ställer höga krav på dess finansiella läge.

Standardvillkor för fartygsagenter

Sveriges Skeppsmäklareförening har standardvillkor för föreningens alla fartygsagenter. Villkoren reglerar bland annat rätten till förskott, betalningsansvaret, kontanthanteringen ombord och de fastslår att alla tvister i samband med uppdraget som fartygsagent ska avgöras i Sverige, enligt svensk lag.

Läs de fullständiga villkoren här: Sveriges Skeppsmaklareforenings Standardvillkor

NSAB 2000

Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser