Jönsson Novabolagen AB växer - i Karlshamn

Jönsson Novabolagen AB, Norrköping har den 1:e juni förvärvat logistikföretaget Becoship AB i Karlshamn. Becoship är ett skeppsmäkleri och speditionsföretag med 4 anställda baserade i Karlshamn. Företaget bedriver speditions-, skeppsmäkleri- och klareringsverksamhet.

Jönsson Novabolagen AB tror starkt på regionen och Karlshamns Hamn som bland annat med sin dagliga färjetrafik på Baltikum visar ett starkt intresse för fortsatt utveckling. Det är vår förhoppning att tillsammans med industri och hamn kunna fortsätta vår expansion i södra Sverige. Jönsson Novabolagen bedriver sedan ett antal år en linjetrafik för sågade trävaror från Karlshamn framför allt till södra England.

Företagets grundare Tomas Hillermark kommer fortsatt att vara verksam i bolaget.