Peter Anderson ny vice ordförande i Sveriges Skeppsmäklareförening

Vid årsmötet i Gävle i maj valdes Jönsson Novabolagens VD Peter Anderson av styrelsen till ny vice ordförande i Sveriges Skeppsmäklareförening.