Verksamheten på Lundatorp stängs ner

Styrelsen för Jönsson Novabolagen AB har beslutat att lägga ner lager- och terminalverksamheten på Lundatorp under december 2012. 

Vi tackar alla såväl befintliga som tidigare kunder för gott samarbete under de gångna åren.