Sågade trävaror till USA

Jönsson Novabolagen har mäklat en last av sågade trävaror från Sverige till USA’s östkust. Varorna lastades på ett fartyg av handy-size storlek utrustat med gantry-kranar. Låt oss hoppas att den amerikanska marknaden tar fart igen och att efterfrågan på svenska varor ökar!

Star Istind 3