Nytt fartyg i flottan

Då vi glädjande ser ökande volymer för 2014 har vi valt att ta in fartyget Fri Brevik i vår flotta. Fartyget på 3600 dwcc är byggt 2001 och är tänkt att ersätta Norrvik i vår linjetrafik med virke från Sverige till England.