Jönsson Novabolagen forsätter expansionen

Ernst Hagedorn resized 2

Jönsson Novabolagen har fått ytterligare ett fartyg till flottan, M/V Ernst Hagedorn. Fartyget på 4100 dwcc är i och med ökade godsvolymer ett välkommet tillskott och kommer att gå med såväl virke som andra godsslag, främst i Östersjön och Nordsjön.