Nytt virkeskontrakt från Karlshamn

Jönsson Novabolagen har i slutet på januari slutit ett avtal med en av Sveriges största sågverkskoncerner om skeppning av stora virkesvolymer från Karlshamns hamn till flera destinationer i England. Spedition och klarering sköts genom JNAB’s dotterbolag Becoship AB i Karlshamn.