Så långt har vi gått

Under 5 veckor i april och maj har vår personal kämpat i en ärofylld stegtävling. Resultatet är ganska imponerande då sträckan vi tillsammans har gått motsvarar 10% av jorden runt!

Stegtavling 1