Jönsson Nova hjälper tomten att flytta

Under nästan 20 år har Kolmårdstomten varje december öppnat upp sin tomteby för förskolor och barnfamiljer. Men när det blev klart att Ostlänken kommer att dras fram över familjens gård, valde de att flytta till Gotland och ta tomtebyn med sig.

Jönsson Novabolagen har nu ordnat med hela flytten av de 10 små husen från Östergötland till Gotland, först lyft med mobilkran till traktortransport genom skogen och därefter med trailer, ett mycket annorlunda uppdrag.

Se inslaget från 24NT: http://www.nt.se/24nt/?clip=om4344803

Tomtebyn kran   
 
Tomtebyn traktor