Nytt fartyg

Jönsson Novabolagen har tagit in fartyget Windstar på en tidsbefraktning under hösten. Fartyget kommer att gå med framför allt sågade trävaror från södra Sverige till England.