Sveriges Skeppsmäklareförenings årsmöte i Norrköping

På fredag den 22 maj kommer ett hundratal medlemmar till Norrköping för att deltaga vid Sveriges Skeppsmäklareförenings årsmöte.

Programmet innehåller förutom årsstämman bland annat också en båttur genom Norrköpings hamn och en rundvandring i Industrilandskapet. Dagen avslutas med middag på Stadshuset.