Jönsson Novabolagen förstärker fartygsflottan

Vi välkomnar vårt nya fartyg M/V NAJADE till Jönsson Novabolagen. Fartyget på 3900 dwcc är byggt 2011 och kommer framför allt att trafikera vår linjeservice med sågade trävaror från Sverige till England.

Bilden visar fartyget vid en virkeslastning på Pampushamnen i Norrköping.

DSCN4257