Kvalitet

Kvalitetspolicy

BMG Trada CertifieringAhlmark Lines och Jönsson Novabolagen bildar tillsammans ett logistikföretag som arbetar med transporter från svenska ostkusten samt från Vänern. Företagen arbetar ständigt på att uppfylla kundernas krav och förväntningar på säkra, konkurrenskraftiga och punktliga sjötransporter samt att utföra ett speditions- och klareringsarbete av mycket hög kvalitet.

Tillsammans med våra kunder ska vi utforma lösningar och utföra tjänsterna på ett sätt som gagnar kundernas totalekonomi och som främjar goda och långsiktiga kundrelationer.

För att uppnå vår kvalitetspolicy arbetar vi alltid med följande punkter för en ständig förbättring.

  • Hålla och leva upp till ingångna avtal. Något som vi uppnår genom att ha en god kommunikation gentemot kunder och leverantörer såväl som inom företagen
  • Att alltid sträva efter nöjda kunder
  • Sträva mot en nollvision vad gäller kortskeppningar och lastskador
  • Ha ett välanpassat kvalitetssystem som är förankrat och förstått av en välutbildad och engagerad personal
  • Att alltid förbättra vår service mot kunderna med rätt information och dokumentation
  • Företagsledningen med yttersta ansvaret ser till att kvalitetspolicyn upprätthålls
  • Att följa de lagar och förordningar som gäller inom transportsektorn
  • Personalen ska alltid sträva efter att ha rätt kännedom om våra kunders krav och önskemål

Miljöpolicy

Ahlmark Lines och Jönsson Novabolagen bedriver tillsammans en verksamhet med en strävan att utföra och förmedla transporter med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Företagen strävar hela tiden efter att ligga långt framme vad gäller marknadens och myndigheters krav på effektiva, säkra och miljövänliga transporter. Arbetet med att söka lösningar som minskar miljöpåverkan pågår ständigt.

Vi ska med hög kompetens operera våra fartyg och planera våra transporter så att de utnyttjas på ett effektivt sätt och därmed även miljömässigt optimalt.

Vi ska i vårt dagliga arbete hushålla med de resurser i form av både material och energi som krävs för att driva verksamhet i företagen.

Detta uppnår vi genom att informera om och engagera samtliga anställda i företagets miljöarbete.

quality standard approvedKvalitetssäkrade enligt Fonasba (Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents) Quality Standard 

Fonasba Quality Standard (FQS) syftar till att underlätta för redare och operatörer i valet av agent. Standarden garanterar en viss nivå av kunskap och erfarenhet hos ombudet samt ställer höga krav på dess finansiella läge.

Standardvillkor för fartygsagenter

Sveriges Skeppsmäklareförening har standardvillkor för föreningens alla fartygsagenter. Villkoren reglerar bland annat rätten till förskott, betalningsansvaret, kontanthanteringen ombord och de fastslår att alla tvister i samband med uppdraget som fartygsagent ska avgöras i Sverige, enligt svensk lag.

Läs de fullständiga villkoren här: Sveriges Skeppsmaklareforenings Standardvillkor

NSAB 2000

Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser